|

Management Team

#

Mr. Shreekant Somany

Chairman & Managing Director

#

Mr. Abhishek Somany

Managing Director

#

Mr. Salil Singhal

Independent Director

#

Mr. Rameshwar Singh Thakur

Independent Director

#

Mr. Ravinder Nath

Independent Director

#

Mr. Siddharath Bindra

Independent Director

#

Mr. Vineet Agarwal

Independent Director

#

Smt. Rumjhum Chatterjee

Independent Director

#

Mr. Ghanshyambhai Girdharlal Trivedi

Non Executive
Non Independent Director

#

Mr. Amit Sahai

President Sales & Marketing
Tiles Division

#

Mr. Saikat Mukhopadhyay

CFO

#

Mr. Mayank Sharma

Senior Vice President
Bathware Division

Our Brands